המידע באתר זה אינו מיועד להנחות את הציבור או לשמש לגביו כהמלצה או הוראה או עצה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהיא, ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. למען הסר ספק, המוצרים הינם תוספי תזונה ואינם תרופות ואינם נועדו לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי ואינם מהווים המלצה רפואית. בכל מקרה של בעיה רפואית יש להיוועץ ברופא המטפל. אין לראות במידע זה הבטחה לתוצאה כלשהי העשויה להשתנות מאדם לאדם.

 

1. ברוכים הבאים לאתר "פארם סטור". אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון: 1700-70-49-701

 

2. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים.

 

3. אתר "פארם סטור" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי פארם סטור בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר פארם סטור לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

 

4. פארם סטור לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 

5. שעות פעילות ומועדי אספקה: שעות הפעילות של פארם סטור הנן: ימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00, טלפון: 1700-70-49-70.

 

6. לקוח שמסר פרטי משלוח שגויים או שלא אסף את החבילה מהדואר בזמן ועקב כך המוצרים הוחזרו לשולח, על הלקוח לפנות ביוזמתו לפארם סטור ולמסור כתובת אספקה נכונה. כמו כן עבור המשלוח החוזר ישלם הלקוח את התשלום לפי משקל החבילה.

 

7.פארם סטור הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי רשת האינטרנט ומיועד ליתן במה למפרסמים להציע את מוצריהם ו/או שירותיהם ולאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים/השירותים המוצעים על ידי המפרסם באמצעות האתר.

 

8. אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי המפרסם, בהתאם לפרטים שצוינו מראש, ופארם סטור תהיה אחראית על קבלת המוצר על ידי הלקוח. היה ומכל סיבה שהיא לא קיבל הלקוח את המוצר תטפל פארם סטור בבעיה ותביא לפתרונה.

 

9. תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על ידי המפרסמים, לצרכי פרסום באתר.

 

10. על מנת לשמור על אמינות דירוג המוצרים, הדירוג וחוות הדעת יפורסמו רק ע"י גולשים שרכשו דרך האתר את המוצר ויפורסמו לפי שיקול דעתה הבלעדית של הנהלת האתר.

 

11. המידע הרשום באתר אינו בא להחליף יעוץ רפואי ואינו אחראי על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המפרסמים, וההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו.

 

12. כל עסקה במוצרים הנה עסקה ישירה בין המשתמש למפרסמים, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על ידי המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות. ברכישתם.

 

13. התשלום: אנו מקבלים את כל כרטיסי האשראי: ויזה, מאסטרקארד ואמריקן אקספרס. ניתן לשלוח צ'ק. ניתן לשלם גם בהעברה בנקאית. כל המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ כחוק.

 

14. פארם סטור שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו /או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר פארם סטור וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.

 

15. ביטול עסקה: ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר בתוך 14 ימים ולקבל את הכסף בחזרה בקיזוז הוצאות דמי המשלוח אותם שילם המפרסם בגין המשלוח. עלות החזרת המוצרים לכתובתנו תחול על הלקוח.

 

16. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתה של פארם סטור.

 

17. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון על הלקוח להודיע על כך טלפונית באופן מיידי לפארם סטור. פארם סטור תטפל בבעייתו של הלקוח.

 

18. על ההתקשרות בין הלקוח לבין פארם סטור ובמסירת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. פארם סטור והלקוח מצהירים כי עשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל-אביב יפו בלבד.

 

19. פארם סטור אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח פארם סטור ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר פארם סטור ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת ע"י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע"י צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע"י צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בפארם סטור וכד'.

 

20. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לפארם סטור ו/או למפרסם כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות וכד'.

 

21. הלקוח פוטר את פארם סטור מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 

22. פארם סטור לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בפארם סטור ואשר צד ג' שהינו המפרסם ו/או היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ללקוח והכול בכפוף לאחריות החלה ע"פ כל דין.

 

23. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא פארם סטור בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

 

24. הקניין הרוחני באתר פארם סטור, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של פארם סטור או של צדדים שלישיים שפארם סטור קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

 

25. פארם סטור שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

 

26. כל אזכור בקטלוגים שונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

 

27. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, השימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב מפארם סטור.

 

28. שיגור פרסומות ודיוור 

לצורך שיפור המעורבות באתר, הפרטים בעת ההזמנה באתר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמנו באמצעות הודעה אלקטרונית (אימייל). במידה והינך מסרב לקבל את דבר פרסומת ניתן להודיע על כך בכל עת באחת מהדרכים הבאות:

הודעה באמצעות טופס הצור קשר באתר

שליחת מייל עם המילה "הסר" למייל שכתובתו This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

הנחות ומבצעים באתר פארם סטור
1. אתר זה מציע מדי פעם הטבות , מבצעים והנחות.

3. החברה רשאית להציע באתר זה או בכל פרסום הקשור לאתר זה מבצעים, הטבות והנחות שונים מאלה המפורסמים במדיות אחרות.

3. למעט אם נכתב אחרת במפורש, כל המבצעים אינם כוללים כפל מבצעים.

4. המבצעים בתוקף לזמן מוגבל או עד גמר המלאי.

5. מלאי מינימלי: 500 יח'.

6. תמונות המוצרים שבאתר הן להמחשה בלבד.

7. החברה רשאית להחליף או להפסיק את המבצעים או לשנות את תנאיהם בעל עת, מבלי לתת הודעה מוקדמת על כך.